Intermodalitás a közlekedési eszközök között
Példák a metró háttérbe szorulására és a vasúti metró előretörésére: avagy néhány tanulságos intermodális megoldás

A fejlett közlekedéstervezési gondolkodásban a 20. század második felére teret nyert az a felismerés, hogy a nagyvárosok közlekedési gondjainak megoldására az olyan integrált rendszerek jelentik a megoldást, amelyek nem kapacitáselvű, hanem minőségközpontú tervezés során jönnek létre. Ez a gondolat magával hozta a legnagyobb kapacitású, és egyben legdrágábban és legkörülményesebben kivitelezhető, elszigetelt hálózatot alkotó metróvonalak létesítésére épülő tervek felülvizsgálatát. A tervezők olyan közlekedési hálózatokat kezdtek tervezni, melyek egyesítik magukban a metró és a már korábban is meglévő felszíni eszközök előnyeit.

A különböző közlekedési alágazatok, illetve eszközök közötti határok mára teljesen elmosódtak, a korábbi definiciókat egyre több kivétel erősíti. A legkülönfélébb átjárható rendszerek bizonyos pontjaikon teljesen más jelleggel bírnak, és ez egy speciális fogalomzavart teremtett. Egyre több rendszer csak szakaszokra bontva írható le, mint "villamos-szerű", "metró-szerű", "könnyűvasút-jellegű" stb rendszer. Ám még ezek a meghatározások is országonként, sőt városonként más-más értelmezéssel bírnak, így rendkívül nehéz a világ megannyi pontján működő, vagy épülő városi gyorsvasúti vonalak kategorizálása.

Számos városban létesült olyan közösségi közlekedési hálózat, melynek gerincét nem, vagy nem csak hagyományos metróvonal(ak), hanem egy (vagy több) olyan belváros alatti alagút adja, mely kül- illetve elővárosokba nyúló kötöttpályák (villamos-, illetve vasútvonalak) összeköttetését jelenti. Ez a megoldás (átmérős viszonylatszervezés) rendkívül hatékony és várostervezési szempontokból is számos előnnyel bír. Napjainkban azonban ezek legfontosabbika az, hogy az ilyen fizikailag integrált rendszer segítségével kiiktathatóak a különböző eszközök közötti átjárhatatlanságból fakadó, az intermodális csomópontokon történő átszállások, így nem csak megbízható és gyors eljutás biztosítható, hanem közel olyan kényelem is, mint amit egy háztól-házig eljutás során a saját személygépkocsi adhat. Véleményünk szerint az átszállások számának minimalizálása a városi közlekedés vonzóvá tételének kulcsa.

Ezt Nyugat-Európában, illetve a Távol-Keleten már évtizedekkel korábban felismerték. A fent említett belváros alatti alagutak a 70-es évektől kezdtek egyre inkább terjedni, hiszen a fejlett világ ekkor jutott el arra a mobilizációs/motorizációs szintre, ahol ma Budapest van: megkerülhetetlen lett a minőségi közösségi közlekedési hálózat kialakítása. A belvárosok alatti alagutak alapvetően két csoportba oszthatóak, melyek között nagyon szűk csak a mezsgye. Egyik "véglet" az, amikor nehézvasúti, elővárosi vonalakat kötöttek össze a belvároson keresztül, a másik pedig a könnyűvasúti megoldás, azaz amikor villamos-jellegű közlekedésről van szó. Mindkettőre bőségesen akad példa, sőt, olyanra is, amely egyszerre mindkettő.

Mindezek ismeretében érdemes felülvizsgálni, hogy a 30 évvel ezelőtti elvek, melyek alapján Dél-Buda térségében az önálló metróüzem tűnt indokoltnak, nem avultak-e el. Véleményünk szerint igen, ezért arra kell megoldást keresni, hogy Dél-Buda gondjain hogyan lehet integrált, átjárható hálózatban gondolkodva segíteni. A jelenleg a térségben meglévő hálózatot figyelembe véve, és elfogadva, hogy csak felszín alatti megoldás jöhet szóba, kétféle üzemű alagútban lehet csak gondolkodni:
  1. Nagyvasúttal átjárható, nehézvasúti megoldás (M4+, AliGut) és/vagy
  2. Villamossal (közúti vasúttal) átjárható, könnyű vasúti megoldás (Karolina-terv, VEKE Light Rail).
Ha kilépünk a dél-budai horizontból, és nagyobb távlatból tekintünk a problémára, akkor mindenképpen a nehézvasúti megoldás tűnik célravezetőnek. A MÁV vonalai Budapest belső közlekedésének aranytartalékai, melyek jelenlegi, szétszabdalt formájukban nem képesek helyi szerep betöltésére. Amennyiben a MÁV egyszer túl lesz önmaga megreformálásán, és valódi szolgáltató vasúttá alakul, elemi erővel fog feltörni a város alatti, személyszállítási célú alagút igénye. Erre azonban nem lesz esély, ha a 4-es metró addigra megvalósul, mivel azzal javarészt párhuzamos lenne. Célszerű tehát a két projekt összekötése, mellyel százmilliárdos nagyságrendű megtakarítás érhető el. Erre a megoldás az M4+.


Ács Balázs, 2003